Endoskopické centrum

Primář:

MUDr. Josef Morava
e-mail: josef.morava@nmbbrno.cz

Zástupce primáře:

MUDr. Ivan Hošek
e-mail: ivan.hosek@nmbbrno.cz

Lékaři:

MUDr. Lukáš Králíček
MUDr. Vít Kulhánek
MUDr. Hana Mrkývková
MUDr. Magdalena Otrubová
MUDr. Lenka Rottenbergová

Staniční sestra:
Mgr. Kateřina Šloufová

Dokumentátorka:
Riana Vojtíšková

Evidence – tel.: 532 299 350 nebo 532 299 355

Ordinační doba: 6.30 – 15.00

Objednávání k vyšetření: 8.00 – 14.00

k vyšetření žaludku a do gastroenterologické poradny možno telefonicky nebo osobně
ke kolonoskopickému vyšetření a k ERCP vždy osobně v evidenční místnosti, nemocnému nutno vydat poučení o přípravě k vyšetření, blanket informovaného souhlasu a recept pro vlastní přípravu k vyšetření.
v obou případech nemocný potřebuje k požadovanému vyšetření písemné lékařské doporučení

Výdej receptů a nálezů: 8.00 – 12.00.
Odběr krve k laboratornímu vyšetření: 6.30 – 7.30.

POPIS ODDĚLENÍ

Pracoviště disponuje 3 endoskopickými vyšetřovnami, 1 klinickou vyšetřovnou, vyšetřovnou vybavenou RDG C-ramenem k provádění ERCP a enteroskopie, místností pro zotavení po vyšetření. V případě potřeby jsou endoskopické výkony prováděny u lůžka nemocného na JIP či ARIM a na operačním sále.

Dominující přístrojové vybavení je od firmy Olympus a některé přístroje jsou od firmy FUJI.

Na pracovišti jsou prováděny tyto druhy výkonů :

 

endoskopické metody v  jícnu, žaludku,
dvanácterníku
gastroskopie
odběry histologie
endoskopické stavění krvácení
extrakce cizích těles
endoskopická polypektomie
ligace
dilatace stenóz
perkutánní endoskopická gastrostomie
zavádění nasojejunálních sond

 

endoskopické metody v tračníku a konečníku koloskopie, preventivní koloskopie
odběr histologie
endoskopická polypektomie a mukosektomie
dilatace stenóz
endoskopické stavění krvácení
předoperační tetováž patologických nálezů
endoskopicko – radiologicko metody     ERCP
papilosfinkterotomie
odstraňování kamenů ze žlučových cest
zavádění stentů do žlučových cest
dilatace stenóz žlučových cest
enteroskopie

 

Náročnější endoskopické výkony lze provést v analgosenaci za účasti anesteziologa.
Po výkonu je možnost pobytu v zotavovací místnosti. Vyšetřovny i zotavovací místnost jsou vybaveny klimatizací.

Pracoviště poskytuje endoskopické služby lůžkovým i ambulantním provozům NMB, praktickým lékařům a jiným zdravotnickým zařízením a to pouze na objednání.

Bez objednání řešíme požadavky pouze z pracovišť Nemocnice Milosrdných bratří u akutních stavů. Pro tento účel je zřízena příslužba lékaře a sestry na telefonu v mimopracovní době.

V roce 2006 zařadilo Ministerstvo zdravotnictví ČR naše pracovistě mezi Centra provádějící biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů. V roce 2012 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Endoskopickému centru akreditaci I. typu opravňující k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru gastroenterologie.

Gastroenterologická poradna funguje na pracovišti 2 dny v týdnu (pondělí a úterý). Tato je určena pouze pro nemocné se závažnějšími gastroenterologickými chorobami, jejíchž komplexní sledování vyžaduje i opakovaná endoskopická vyšetření.

Praktickým lékařům a gynekologům zajišťuje naše centrum screeningové koloskopie v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu.