Oddělení klinických laboratoří

ODDĚLENÍ SE NACHÁZÍ V PAVILONU AKUTNÍ MEDICÍNY

Pro odbornou veřejnost nabízíme Laboratorní příručku NMB – ke stažení je zde.

Vedoucí lékař:
MUDr. Tomáš Parák Ph.D.
tel.: 532 299 381
e-mail: tomas.parak@nmbbrno.cz

Vedoucí laborantka:
Božena Papáčková

Zástupce vedoucí laborantky:
Marcela Horká

Lékař:
MUDr. Mária Mašková

Laboratorní pracovníci:

RNDr. Jiří Jelínek – manažer jakosti
RNDr. Rostislav Fichtel – analytik
Mgr. Veronika Zdráhalová

POPIS ODDĚLENÍ:

LABORATORNÍ ČÁST

Oddělení klinických laboratoří zajišťuje v nepřetržitém třísměnném provozu laboratorní vyšetření pro lůžkovou i ambulantní část nemocnice v oboru klinická biochemie a klinická hematologie. Pracoviště také poskytuje ambulantní a konziliární služby zaměřené na diagnostiku a léčbu metabolických poruch. Tyto služby poskytuje i pro externí pracoviště (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, případní samoplátci apod.).

AMBULANCE PRO PORUCHY METABOLISMU

Sledujeme zejména pacienty se zvýšenými hladinami sérových lipidů v rámci primární a sekundární prevence kardiovaskulárních chorob. Provádíme šetření v rodinách nemocných s cílem objevit a léčit poruchu co nejdříve.
Pacienti se mohou telefonicky objednat na tel.: 532 299 381