ARIM

Oddělení ARIM (anesteziologie, resuscitace, intenzivní medicíny)

Primář:
MUDr. Radoslav Hujňák
tel.: 532 299 232
email: radoslav.hujnak@nmbbrno.cz

Zástupce primáře:
MUDr. Tomáš Slanina
tel.: 532 299 252

Lékaři:
MUDr. Eva Kovářová
MUDr. Jaroslav Nechuta
MUDr. Ottó Oláh
MUDr. Jana Pallová
MUDr. Klára Pešková
MUDr. Vojtěch Petrucha
MUDr. Martin Smoleja
MUDr. Karen Texlová
MUDr. Kateřina Vajčnerová

Staniční sestry:
RES: Libuše Plchová
tel.: 532 299 245
email: libuse.plchova@nmbbrno.cz

 Anest.: Bc. Marcela Kročilová
tel.: 532 299 266
email: marcela.krocilova@nmbbrno.cz

Oddělení ARIM zastřešuje:

  • jednotku intenzivní a resuscitační péče
  • centrální operační sály s anesteziologickým týmem a centrální sterilizaci.

Oddělení ARIM je akreditovaným pracovištěm I. typu podle §17 odstavce 10 zákona č. 95/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti.

Jednotka resuscitační a intenzivní péče

Multioborová jednotka intenzivní a resuscitační péče má 12 lůžek. Nejvyšší možnou péči pro pacienty v kritickém stavu poskytujeme na 4 lůžkách resuscitačních, pro pacienty v těžkém stavu a pacienty po operacích máme 8 lůžek intenzivní péče.Nejčastěji jsou našimi klienty pacienti po náročných chirurgických a gynekologických výkonech, pacienti s nestabilními životními funkcemi z celé nemocnice a pacienti přivezeni sanitkami ZZS s vážným porušením základních životních funkcí. Péče je optimalizována pomocí týmové spolupráce anesteziologů a lékařů příslušných operačních oborů. Využíváme pomoc i od jiných specialistů podle potřeby a stavu pacientů. Tento týmový přístup koordinovaný anesteziology je veden snahou poskytnout pacientům nejvyšší úroveň možné péče založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Poskytujeme péči od běžného pooperačního sledování životních funkcí až po nejnáročnější resuscitační výkony. Oddělení je vybaveno veškerou potřebnou technikou a zdravotnickým materiálem k zajištění komplexní resuscitační péče, od běžného monitoringu vitálních funkcí, umělé výživy až po umělou plicní ventilaci a dialýzu. Ke spokojenosti pacientů a dobrým výsledkům oddělení patří odborná ošetřovatelská péče na nových moderních lůžkách vybavených antidekubitálními matracemi a odborně vedená rehabilitace pracovníky rehabilitačního oddělení nemocnice.Lékaři anesteziologové poskytují nepřetržitě konsiliární podporu pro celou nemocnici.

Anesteziologie

Zajišťuje anesteziologické služby pro pacienty operačních oborů chirurgie a gynekologie na 4 operačních sálech 24 hodin denně.
Nově byla otevřena anesteziologická ambulance, která je určena pro pacienty s komplikujícím onemocněním, které by mohlo mít vliv na podání anestezie během operace a ovlivnit pooperační průběh hojení. Nově byla otevřena dospávací jednotka, kam je pacient převezen bezprostředně po skončení operace. Délka pobytu je zde omezena na dobu nutnou k odeznění vlivu podané anestezie. Pacient je v péči dospávací anesteziologické sestry a je plně monitorován
Kromě operačních výkonů anesteziologové poskytují služby na endoskopickém a radiologickém oddělení, na porodních sálech zajišťují u rodiček porodní analgezii. K dispozici je vybavení špičkovými anesteziologickými přístroji a monitorovací technikou.Provádíme i monitoraci hloubky anestézie pomocí BIS monitoru. K podávání celkové a regionální anestézie používáme nejmodernější a nejbezpečnější léky. Běžné je podávání spinální a epidurální anestézie při gynekologických operacích, u císařských řezů a porodní analgezii u rodiček. Během podávání celkové anestézie používáme nejnovější metodu monitorace hloubky narkózy tzv. BIS (Bispectral Index) monitoru. Na obrazovce BIS monitoru anesteziologové vidí informace o kvalitě podávané narkózy zpracováním EEG signálu (aktivity mozku) v závislosti na množství podaných anestetik. Význam BIS monitorace je obrovský, protože přesně informuje anesteziologa o hloubce podávané narkózy. Nemůže se tedy stát, že by pacient neměl dostatečnou hloubku anestézie a naopak zbytečně hlubokou, z které by se dlouho probouzel. Bis monitoraci používáme i na monitoraci hloubky umělého spánku na resuscitačním oddělení. Obava pacientů a otázka „Neprobudím se během operace ?“ je už zcela zbytečná.

Centrální operační sály

Nemocnice disponuje 4 centrálními operačními sály, které jsou umístěny v nové budově v 1. poschodí. Dva operační sály jsou určeny pro chirurgické a dva pro gynekologické operace. Sály jsou koncipovány podle nejmodernějších kritérií včetně přetlakové ventilace pro zajištění dokonalé sterility. Jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji z oblasti laparoskopické chirurgie, přístrojů na stavění krvácení ( argonová koagulace, harmonický skalpel, ligasure) a technikou zobrazovacích metod. Samozřejmostí je on line elektronická evidence spotřebovaného materiálu a nástrojů. V roce 2011 jsme provedli 3 643 operačních zákroků. Operační sály jsou prosklené s výhledem na panorama Brna. Patří k nejmodernějším v Brně.

Centrální sterilizace

Centrální sterilizace je akreditovaným odborným výukovým pracovištěm pro praktickou část certifikovaného vzdělávacího programu – Metody sterilizace vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce – způsoby kontroly. Stalo se tak jediným pracovištěm pro praktickou výuku tohoto kurzu v Brně. Teoretickou část kurzu zajišťuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů na Vinařské ulici. V současnosti toto nejmodernější pracoviště se špičkovou mycí a sterilizační technikou využívá nejdostupnější technologie včetně plazmové sterilizace. V minulém roce pracoviště s deseti stálými pracovníky provedlo 4 100 sterilizačních cyklů včetně práce pro externí klienty jako jsou domovy pro seniory, hospic či pracoviště praktických lékařů.
Zajišťujeme praktickou část specializačního vzdělávacího programu:
„Ošetřovatelská péče v anestézii, resuscitaci a intenzivní péči“
„Zajištění průchodnosti dýchacích cest“
„Metody sterilizace vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce – způsoby kontroly“