Interní oddělení

Pracoviště má akreditaci II. stupně vzdělávacího programu vnitřní lékařství.

interní oddělení: oddělení A, B, JIP – 3. patro v hlavní budově nemocnice oddělení C, D – 3. patro v budově LDN

Stanice A – 3. patro hlavní budovy
Stanice B – 3. patro hlavní budovy
Stanice C – 3. patro budovy LDN ve dvoře
Stanice D – 3. patro budovy LDN ve dvoře
Stanice JIP – 2. patro hlavní budovy

Primář:
MUDr. Robert Prosecký
tel.: 532 299 433
e-mail: robert.prosecky@nmbbrno.cz

Vrchní sestra:
Hana Marečková
tel.: 532 299 270
e-mail: hana.mareckova@nmbbrno.cz

Lékaři:
MUDr. Robert Prosecký – interna, angiologie
MUDr. Pavel Antonín
MUDr. Mohammad Khaled Atassi
MUDr. Miroslava Dufalová
MUDr. Juraj Dugát
MUDr. Ilona Hladká – interna
MUDr. Eva Hošťáková
MUDr. Dominika Hricová
MUDr. Miloslava Konečná  – diabetologie
MUDr . Kružiliak Peter
MUDr. Pavel Křeček
MUDr. Hana Lapčíková – onkologie
MUDr. Eliška Marečková – nefrologie
MUDr. Martina Oravcová
MUDr. Hana Pastorová – pneumologie
MUDr. Věra Salajková – kardiologie
MUDr. Běla Sedláková
MUDr. Mária Skladaná
MUDr. Eva Šindelářová – revmatologie
MUDr. Eva Škrabalová
MUDr. Marie Šmídová – kardiologie
MUDr. Jaroslav Tesařík – endokrinologie, interna

Dokumentátorka:
Milena Patočková
tel.: 532 299 250
e-mail: milena.patockova@nmbbrno.cz

Staniční sestry:
ambulance
Marie Marušincová,
tel.: 532 299 134 nebo kl.: 424
e-mail: marie.marusincova@nmbbrno.cz

interní JIP
Hana Marečková
tel.: 532 299 270
e-mail: hana.mareckova@nmbbrno.cz

stanice A
Bc. Milena Daňhelová
tel.: 532 299 233
e-mail: milena.danhelova@nmbbrno.cz

stanice B
Jitka Rašovská,
tel.: 532 299 226
e-mail: jitka.rasovska@nmbbrno.cz

stanice C
Kateřina Kovalčíková,
tel.: 532 299 248
e-mail: katerina.kovalcikova@nmbbrno.cz

stanice D
Bc. Lenka Hlinková
tel.: 532 299 342
e-mail: lenka.hlinkova@nmbbrno.cz