Léčebna dlouhodobě nemocných

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
POLNÍ 3 – PANELOVÁ BUDOVA V AREÁLU NEMOCNICE

Zastupující primář:

MUDr. Lucie Šípková – vedoucí stanic E, F, K (přízemí a první patro)
tel.: 532 299 332
email: lucie.sipkova@nmbbrno.cz

Zástupce primáře:

MUDr. Lenka Čermáková – vedoucí stanic G, H, L (druhé a čtvrté patro)
tel.: 532 299 432
email: lenka.cermakova@nmbbrno.cz

Vrchní sestra:

Hana Mojžíšová
tel.: 532 299 423
email: hana.mojzisova@nmbbrno.cz

Oddělení Lékař Staniční sestra
E  MUDr. Lucie Šípková, MUDr. Mária Bačíková  Bartoníková Jaroslava
F  MUDr. Naďa Janků  Nastoupilová Miluše
G  MUDr. Květa Psotová  Mgr.Binčíková Anežka
H  MUDr. Lenka Čermáková  Ludmila Stašková
K  MUDr. Dominika Bezáková  Bc. Ryšavá Dagmar
L  MUDr. Eva Zatloukalová  Bc. Kubišová Hana

Charakteristika oddělení:
Léčebna poskytuje péči chronicky nemocným občanům města Brna s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí.

Jsou přijímáni k hospitalizaci na základě doporučení ošetřujícího lékaře po odeznění akutního onemocnění nebo na základě doporučení praktického lékaře v případě postupného zhoršování zdravotního stavu v domácím prostředí. Nemocní jsou k hospitalizaci objednaní na základě žádosti. Tyto formuláře jsou k dispozici na sociálním oddělení léčebny.

Poskytujeme péči:
léčebně ošetřovatelskou a rehabilitační, k obnovení nebo udržení mobility, stavy po úrazech, operacích, amputacích
dlouhodobou odbornou ošetřovatelskou péči, převážně nemocní s chronickým onemocněním a stanovené diagnóze, například léčba ran
paliativní péči – léčba bolesti a zmírňování příznaků nevyléčitelných nemocí, například onkologických onemocnění
gerontopsychiatrickou péči
Léčebna má dvě pracoviště – LDN Polní 3 má 170 lůžek, umístěných v jedné budově, z toho je 60 lůžek následné rehabilitační péče a 110 lůžek ošetřovatelského typu. Druhé zařízení je léčebna Červený kopec se 73 lůžky ošetřovatelského typu rozmístěnými ve třech pavilonech. Spolu se správní budovou jsou umístěny v zahradě. Léčebna má návaznost na komplementární vyšetřovací složky nemocnice Milosrdných bratří.

Logopedická péče je zajišťována spoluprací s katedrou Pedagogické fakulty MU.

 

LDN ČERVENÝ KOPEC
UMÍSTĚNÍ NA KONCI UL. VINOHRADY (ODBOČKA Z UL. VÍDEŇSKÉ) ZAHNOUT DOPRAVA – NAPROTI HOTELU RUSTIKAL

Primář:
MUDr. Blanka Vepřeková,Ph.D.
tel.: 532 299 129
email: blanka.veprekova@nmbbrno.cz
Lékaři:
MUDr. Aneta Kováčiková, MUDr. Eva Šindelářová
Staniční sestry:
stanice A
Bc. Iveta Marušková
tel.: 532 299 116
stanice B
Iveta Strublová
tel.: 532 299 117
stanice C
Věra Chlupová
tel.: 532 299 118

 

SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ – CENTRUM SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
 
 
 
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Psychologická ambulance poskytuje služby pacientům LDN a jejich rodinám, ale i nemocným na ostatních odděleních. Také pracuje s ambulantními pacienty. Nabízí psychoterapii a psychodiagnostiku, ale i klinické poradenství. V rámci dalšího vzdělávání zdravotníků organizuje i semináře zaměřené zejména na lepší komunikaci s pacienty a zvládání zátěže spjaté se zdravotnickou profesí.

Mgr. Kateřina Pavelková,
tel.: 532 299 223