O nemocnici

Slavnostní požehnání zrekonstruovaných prostor

V pondělí 24. června se ve 13 hodin za přítomnosti primátora města Brna Romana Onderky a představeného Milosrdných bratří v Čechách a na Moravě br. Martina Macka uskutečnilo slavnostní požehnání zrekonstruovaných prostor porodních sálů, části chirurgie a lékárny Milosrdných bratří. Od 12 hodin v kostele sv. Leopolda na ulici Vídeňská při této příležitosti proběhla mše svatá. 

Investiční akce „Soustředění ambulantního provozu nemocnice do vstupního objektu nemocnice – 1.NP včetně využití objektu SO 10“ zahrnovala rekonstrukci v přízemí (1.NP) nemocnice pro činnost odborných ambulancí, ve 2.NP vytvoření lůžkového zázemí pro část chirurgického oddělení a ve 3.NP vybudování 4 nových porodních sálů. Realizace rekonstrukce zahrnovala část objektu do ulice Polní a pak tzv.objekt SO 10, který byl ve velice špatném technickém stavu.

Realizací této akce jsou odborné ambulance (interní lékařství, neurologie, diabetologie, revmatologie, nefrologie, geriatrie, klinická onkologie, závodní a praktický lékař) soustředěny obdobně jako již stávající ambulance chirurgické a gynekologické) do centrálního prostoru kolem atria s návazností na vybudovanou centrální odběrovou místnost (pracoviště pro odběry krve) a na nově vytvořenou centrální evidenci vybavenou moderními rotomaty. Toto řešení je provozně i ekonomicky efektivnější proti původnímu stavu a nemocným zjednoduší a zkrátí pohyb po zařízení a samotná ambulantní péče je jim poskytnuta v prostorách odpovídajících 21.století.

V dalším 2.NP je vytvořena malá lůžková jednotka v rámci chirurgického oddělení, která splňuje požadavky pro poskytování zdravotní péče v režimu tzv. jednodenní chirurgie. Pro nemocné, u nichž je nutné provést drobnější gynekologické a chirurgické zákroky, odpadne nutnost několikadenní hospitalizace a ve svých důsledcích kromě pozitivního efektu přímo pro pacienta to přinese úsporu prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

Ve 3.NP byly vybudovány 4 nové porodní sály. Porodnice Nemocnice Milosrdných bratří je jednou ze 2 pracovišť na území Statutárního města Brna, probíhá zde cca 1700 porodů ročně, je tedy důvod nahradit dosluhující stávající kapacity novými a zcela bezkonfliktně bez omezení provozu kontinuálně poskytovat tuto potřebnou zdravotní péči.

Paralelně s touto investiční akcí konvent Řádu Milosrdných bratří v Brně vybudoval novou výdejnu lékárny navazující na zrekonstruované ambulantní prostory. Pacient má tedy možnost v bezprostřední návaznosti na poskytnutou ambulantní péči čerpat i odbornou lékárenskou péči, což zejména pro starší, obtížněji pohyblivé nemocné je velká výhoda. Náklady na tuto investici představují cca do 2 mil.Kč.

Základní údaje: Investor: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
Zhotovitel: PSK Group spol. s.r.o, Brno
Projektant: ATELIER 2002, s.r.o. (Ing. Vrána, Ing. Hádlík)
Cena díla: 27.008 tis. Kč (financováno z investičního fondu nemocnice)
Doba plnění: cca 5 měsíců (1.NP dokončeno 26.10.2012, 2.NP 29.12.2012, 3.NP
8.3.2013)

24.6.2013 J.Drbal, M.Macek