Babybox

BABYBOX POMÁHÁ ODLOŽENÝM DĚTEM

Takzvaný Babybox je schránka, respektive vyhřívaný inkubátor, který nabízí ženám v tíživé životní situaci možnost odložit své dítě zcela anonymně a zejména bezpečně bez ohrožení na zdraví či životě, tedy v souladu s platnou státní legislativou.

Dne 3. 11. 2005 se uskutečnilo slavnostní otevření takzvaného Babyboxu za účasti médií a významných osobností i v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří v Polní ulici. Šlo tehdy o první Babybox nejen v Brně, ale i na Moravě. Celkově byl otevřen jako druhý v České republice. Od doby zprovoznění Babyboxu bylo touto cestou přijato v naší nemocnici 7 dětí.

 

Umístěním dítěte do této schránky je zachován život dítěte a chráněno jeho zdraví, jakožto nejvyšší zájem a nejvyšší hodnota každé živé bytosti.

Naplnění projektu občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim v čele s Ludvíkem Hessem se uskutečnilo díky pochopení ředitelství nemocnice a za plné podpory Magistrátu města Brna. Všichni si společně uvědomují cenu každého zachráněného lidského života. Instalace schránek nemá nahrazovat jiné způsoby řešení problémů matek a jejich nechtěných dětí, ale je jen jednou z možností řešení již existujících či plánovaných.

Vložení dítěte je umožněno z ulice (konkrétně ulice Polní, vedle vchodu do naší nemocnice). Otevření dvířek je možné pouze jednou. Vnitřní prostor je vytápěný na teplotu 37°C. Uzavřením boxu se spustí zvuková signalizace na novorozeneckém oddělení, jehož personál novorozence neprodleně vyzvedne druhými dvířky zevnitř budovy. Matka má tedy dostatek času nepozorovaně odejít. Následnou sociální péči o novorozence převezmou příslušné orgány. Krytí nákladů na výrobu, instalaci a provoz Baby boxu, které činí 300 000 korun, zajišťuje právě občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim částečně ze sponzorských příspěvků a občanských darů. Projevem občanské solidarity byl i první finanční dar na vybudování brněnského Babyboxu.

Reportáž o Babyboxu v naší nemocnici
Reportáž o nové generaci Babyboxů

Schránka rozhodně nezvýší počet odložených dětí, ale jednou z možností, jak pomoci ženám v krajní životní situaci. Matka může přivodit smrt dítěte ze zoufalství jako výraz určité bezradnosti, nedostatku jiného vhodného řešení. Je to člověk, který potřebuje podporu a hledá řešení. Bude-li všeobecně známo, že existuje možnost, která matkám nepřinese ani právní riziko, ani životní komplikaci a ještě navíc zachrání dítě, lze naopak předpokládat, že mnohé z těchto žen upřednostní toto řešení před odhozením svého dítěte na smetiště. Jednadvacáté století se dá nazvat renesancí schránek pro odložené dětí. Od roku 2001 jich bylo jen v Evropě vybudováno několik desítek a nacházejí v nich bezpečí desítky nechtěných dětí ročně.

Další informace na internetové adrese www.statim.cz.