Etická komise NMB

ETICKÁ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

Etická komise Nemocnice Milosrdných bratří v Brně je místní etickou komisí ustavenou ředitelem nemocnice jako nezávislý poradní orgán, který dbá na zajišťování a ochranu práv a zachování důstojnosti, bezpečnosti a blaha lidí, kteří se účastní medicínského výzkumu.

Etická komise je tvořená odborníky ze zdravotnictví a osobami bez zdravotnického vzdělání, zaměstnanci nemocnice i osobami, které nejsou zaměstnané v Nemocnici Milosrdných bratří. Při své činnosti postupuje etická komise v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 378/2007Sb. (viz statut EK NMB), a vlastními standardními pracovními postupy (SOP).

Při svém jednání Etická komise aplikuje rovněž zásady Listiny základních práv a svobod, Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny a Helsinské deklarace Světové lékařské asociace. Zasedání Etické komise Nemocnice Milosrdných  bratří se koná obvykle jednou za dva měsíce, podle potřeby i dříve (viz plán zasedání EK NMB).

Adresa:
Etická komise NMB
Polní 3
639 00 Brno
e-mail: eticka.komise@nmbbrno.cz

Předsedkyně:

MUDr. Ivana Čadková

Seznam členů Etické komise NMB a jejich odbornost

  1. MUDr. Ivana Čadková – gynekologie a porodnictví
  2. Jan Kratochvil  – údržbář – instalatér
  3. MUDr. Mgr. Peter Kružliak – interní medicína, molekulární biologie
  4. MUDr. Tomáš Parák – vnitřní lékařství, klinická biochemie
  5. Doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.  – veterinární lékařství
  6. Mgr. Magdalena Ryšavá – klinická farmacie

Termíny zasedání etické komise v roce 2017

11. 1. 2017
8. 3. 2017
17. 5. 2017
12. 7. 2017
13. 9. 2017
15. 11. 2017