Nabídka preventivních prohlídek

PREVENTIVNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY V NEMOCNICI MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

Nabízíme firmám z Brna, ale i celé republiky jako benefit pro své zaměstnance speciální program pravidelných ročních preventivních lékařských prohlídek.

Program těchto komplexních prohlídek je zaměřen nejen na obecnou zdravotní problematiku, ale také na vyhledávání všeobecných, onkologických a   kardiovaskulárních či jiných rizik.

Celý program slouží především pro získání co nejvíce informací o Vašem zdravotním stavu. Z naší strany se setkáte s maximální vstřícností, aby čas strávený u nás byl pro Vaše manažery příjemný.

Součástí hloubkové prohlídky jsou vlastní klinická vyšetření (v případě žen i gynekologické vyšetření), rentgenové a ultrazvukové vyšetření a série laboratorních odběrů, z nichž některé vyžadují speciální přípravu, spočívající v dietních opatřeních.

V rámci hloubkové prohlídky je mimo jiné zjišťována fyzická kondice a reakce na zátěž pomocí ergometrického vyšetření podle náročných kardiologických protokolů. Součástí je také vyšetření u rehabilitačního lékaře a rehabilitačního pracovníka.

Při onkologickém screeningu je prováděno vyšetření testem na okultní (skryté) krvácení do zažívacího traktu a další řada laboratorních vyšetření. Ta mohou odhalit skryté nádorové bujení různých orgánů. Například rakovinu zažívacího traktu, prostaty a jiných. Onemocnění mohou probíhat nenápadně bez příznaků a laboratorní záchyt je možný ve velmi časných stadiích, která jsou dobře léčitelná.

Celá prohlídka bude trvat přibližně 4,5 až 5 hodin. Účastníci prohlídky obdrží po předchozí domluvě pozvánku na předem domluvené datum vyšetření. Většinou se prohlídka zvládne za dvě návštěvy (vyšetření + výsledky a zhodnocení).

Mějte na paměti, že zdraví je i pro Vaše zaměstnance největší deviza

Objednat své zaměstnance je možné na telefonu 532 299 134,
popřípadě kontaktujte evidenci interního oddělení, vpravo od hlavního vchodu.

email: info@nmbbrno.cz