Vedení NMB

MANAGEMENT
2016-02-23-NMB vedouci 01  

ředitel
MUDr. Josef Drbal

2016-02-23-NMB vedouci 07  

náměstek pro ekonomiku
Ing. Alice Lužová, MSc., MBA

2016-02-23-NMB vedouci 16  

náměstek pro HTS
Ing. Jiří Kořínek

2016-02-23-NMB vedouci 04  

náměstek pro obchod
Ing. Martina Ferechová

2016-02-23-NMB vedouci 03  

náměstek pro lékařskou péči
MUDr. Vladimír Ludka

2016-02-23-NMB vedouci 06  

náměstek pro ošetřovatelskou péči
Marta Ondříková

ÚSEK LÉKAŘSKÉ PÉČE

oddělení ARIM
vedoucí lékař MUDr. Radoslav HUJŇÁK
léčebna dlouhodobě nemocných Polní
vedoucí lékař MUDr. Lucie Šípková
chirurgické oddělení
vedoucí lékař MUDr. František HORÁLEK
léčebna dlouhod. nem. Červený kopec
vedoucí lékařka MUDr.Blanka VEPŘEKOVÁ, Ph.D.
gynekologicko-porodnické oddělení
vedoucí lékař MUDr. Ivan HUVAR, CSc.
rehabilitační oddělení
vedoucí lékařka MUDr. Aranka KORVASOVÁ
novorozenecké oddělení
vedoucí lékařka MUDr. Ludmila BRÁZDOVÁ
radiodiagnostické oddělení
vedoucí lékařka prim.MUDr. Dana RIEBELOVÁ
interní oddělení
vedoucí lékařka MUDr. Ilona Hladká
oddělení klinických laboratoří
vedoucí lékař MUDr. Tomáš PARÁK
endoskopické centrum
vedoucí lékař MUDr. Ivan HOŠEK
oddělení krevní banky
MUDr. Mária MAŠKOVÁ
ÚSEK OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
sociální oddělení
Dvořáková Lucie DiS
Przybylská Martina DiS.
oddělení centr. sanitářů
vedoucí Petr Mareček
 oddělení nutričních terapeutů
vedoucí Irena HRABINOVÁ
 
EKONOMICKÝ ÚSEK
oddělení zdravotních pojišťoven
vedoucí Ing. Alice LUŽOVÁ, MSc.
oddělení finanční účtárny
vedoucí Radka ŠTUCHALOVÁ
oddělení práce a mezd    
ÚSEK HOSPODÁŘSKOTECHNICKÉ SPRÁVY
oddělení správy budov
vedoucí Bc. Milan Šanda
oddělení stravování
vedoucí Bronislava Kolářová
oddělení kontraktů
vedoucí Světlana Lhotecká