Vzdělávání lékařů

VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V NMB

Postgraduální vzdělávání lékařů v Nemocnici Milosrdných bratří

Nemocnice Milosrdných bratří je akreditována v následujících vzdělávacích programech/oborech: Anesteziologie a resuscitace I.st., Diabetologie I.st., Gynekologie a porodnictví I.st., Chirurgie II.st., Rehabilitační a fyzikální medicina I.st., Gastroenterologie, Vnitřní lékařství II.st.

V případě zájmu o absolvování stáže v rámci postgraduálního vzdělávání ve výše uvedených vzdělávacích programech je nutno nejprve kontaktovat primáře příslušného oddělení a po jeho odsouhlasení stáže, napsat písemnou žádost o stáž na personální oddělení Nemocnice Milosrdných bratří s následujícími údaji: Jméno, přijmení, titul Datum absolvování LF Obor specializačního vzdělávání Následně Vám bude zaslána smlouva ve 2 vyhotoveních k podpisu. Tuto smlouvu pak předáte či zašlete na ředitelství nemocnice: Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., MUDr. Josef Drbal, ředitel, Polní 3, 639 00 Brno. Při zahájení stáže pak předložíte podepsanou smlouvu primáři oddělení.

Kontakt na primáře jednotlivých oddělení:

Anesteziologie a resuscitace: Prim. MUDr. Radoslav Hujňák, 543165232, 251, e-mail:radoslav.hujnak@nmbbrno.cz

Diabeteologie: Prim. MUDr. Ilona Hladká, 543165383,433, e-mail: ilona.hladka@nmbbrno.cz

Gynekologie a porodnictví: Prim. MUDr. Ivan Huvar, Csc., 543165222, e-mail: ivan.huvar@nmbbrno.cz

Chirurgie: Prim. MUDr. František Horálek, 543165161,153, e-mail: frantisek.horalek@nmbbrno.cz

Rehabilitační a fyzikální medicina: Prim. MUDr. Aranka Korvasová., 543165324,321, e-mail: aranka.korvasova@nmbbrno.cz

Vnitřní lékařství: Prim. MUDr. Ilona Hladká, 543165383,433, e-mail: ilona.hladka@nmbbrno.cz

Gastroenterologie: Prim. MUDr. Ivan Hošek, 543165259, e-mail: ivan.hosek@nmbbrno.cz

Cena: 200 Kč/den v případě stáže trvající jeden kalendářní měsíc, při stáži delší než jeden kalendářní měsíc 100Kč/den.