Vzdělávání NLZP

VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Nabídka vzdělávání na odděleních Nemocnice Milosrdných bratří Brno

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Oddělení Centrální sterilizace poskytuje praktický výcvik pro praktickou část certifikovaného kurzu vzdělávacího programu „Metody sterilizace vyššího stupně dezinfekce a dezinfekce – způsoby kontroly“. Teoretickou část kurzu zajišťuje NCO NZO Brno, Vinařské 6.
Na oddělení Centrální sterilizace lze také provést praktický výcvik základního modulu specializačního studia Perioperační péče.

Kontakt:
staniční sestra Centrální sterilizace
Alena Frodlová, tel.: 532 299 440

Oddělení Anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) zajišťuje praktickou část specializačního vzdělávacího programu v oboru „Ošetřovatelská péče v anestezii, resuscitaci a intenzivní péči“.

Udělena akreditace k uskutečňování praktické části výuky, teoretickou část zajišťuje NCO NZO Brno. Období pro vykonání praxe je v průběhu celého roku, dle domluvy

Kontakt:
staniční sestra ARIM Libuše Plchová
tel.: 532 299 252, 724 643 123