Ostatní informace

Informace a doporučení HH ČR k postupu při výskytu infekce způsobené MERS-CoV zde