Duchovní služba

 

Bohoslužby v nemocniční kapli:

Pondělí 12.00 polední modlitby
Uterý 15.00 adorace
Středa 12.00 polední modlitby
  14.00 modlitba růžence
  14.30 mše svatá
Neděle 10.00 mše svatá

Více informací o poledních modlitbách naleznete zde.

Na požádání pacienta či příbuzných je možno zajistit návštěvu duchovního jakékoli církve
a náboženské společnosti registrované v ČR. Kancelář duchovní služby se nachází v přízemí
hlavní budovy nemocnice vpravo.

Pastorační asistentka:
Mgr. Andrea Kalaninová
e-mail: andrea.kalaninova@nmbbrno.cz
tel.: 532 299 446
tel.: 724 678 148

Doporučujeme následující odkazy:

Katolická asociace nemocničních kaplanů