Projekt AVAST

Multidisciplinární paliativní tým v nemocnici – platforma regionálního rozvoje paliativní péče

Záměr:
–       vytvořit a regionálně ukotvit MDT v rámci geriatrické paliativní péče v NMB
–       navázat úzké klinické i organizační kontakty s ostatními klíčovými poskytovateli v rámci města Brna
–       vytvořenou organizační a klinickou zkušenost představit ve formě návrhu koncepce Geriatrické paliativní péče v JMK

 

Cíl projektu:

Ověřit funkčnost nemocničního multidisciplinárního týmu paliativní péče ve třech oblastech:

  • včasná diagnostika potřeby paliativní péče, včasné zařazení ve prospěch pacienta a jeho blízkých
  • kvalitní nastavení rámce paliativní péče
  • motivace, edukace a ovlivňování ostatních pracovišť a týmů nemocnice k přístupu k hodnocení křehkých, nevyléčitelně a chronicky nemocných

 

Klinická část projektu:

 KA1 – Vytvoření a provozování multidisciplinárního týmu paliativní péče v NMB Brno, pravidelná setkávání, konziliární činnost, nastavování plánu péče

Multidisciplinární tým (dále MDT) bude pracovat na Léčebně dlouhodobě nemocných, kde v současné době dochází k rekonstrukci prostor, ale i týmu a stylu práce pro formu tzv. enabling geriatrics – podporující geriatrie. Cílem práce týmu je vytvářet podmínky pro intervenování stavu křehkých geriatrických pacientů – od primárního nastavení plánu péče, až po jeho realizaci (včetně edukace dalších členů týmu a spolupráce s rodinou). V případech, kdy se ukáže potřeba specializované paliativní péče (minimálně 40-50 % současných nemocných – LDN Polní disponuje 170 lůžky, jedna z nejstarších léčeben v České Republice) bude indikovat nemocného do této péče, nastavovat její principy, komunikovat s rodinnými příslušníky a ev. i hledat optimální řešení pro další péči – například i pro domácí prostředí.

Souběžně v rámci léčebny v těchto měsících dochází k diferenciaci lůžek a bude vznikat cca 20 lůžková stanice paliativní péče v průběhu léta 2015. Kolem této stanice vzniká tento multidisciplinární paliativní tým, který ve spolupráci s koordinátory z Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Hospice sv. Alžběty a Hospice Rajhrad bude vytvářet odbornou platformu a působit na zásadní proměnu atmosféry stran rozhodování a indikování časné paliativní péče, v rámci tohoto projektu především u geriatrických pacientů.

MDT se bude v pravidelných týdenních intervalech setkávat k projednání vývoje stavu pacientů a indikaci nových nemocných.Cílem tohoto týmu bude také ověření možností úzké mezi-institucionální spolupráce při nastavování „kontinuální péče“ v závěru života v rámci regionu („je jedno, kde je o takového pacienta pečováno, postupy péče budou koherentní“).

TÝM LDN NMB:

Lékař 3x (Kabelka – primář, paliatr, Psotová- lékařka odd. paliativní péče, Šípková- zástupkyně vedoucího lékaře, příprava na atestaci z PM)

Klinický psycholog

Klinický farmaceut

Ergoterapeut – koordinátor dobrovolníků

Sociální pracovník

Nemocniční kaplan (v ekumenickém pojetí)

KA2 – vizitační spolupráce konzilárního paliativního týmu NMB ve FN Brno a s kolegy z hospice sv. Alžběty Brno a DLBsH Rajhrad

  • Ve FN Brno koordinátor spolupráce, který bude připravovat pacienty, předpokládané ke konzultaci  – 1 x 2 týdny MDT tým LDN nemocnice Milosrdných bratří navštíví ve spolupráci s koordinátorem ve FN Brno pacienty, kteří by mohli mít profit z paliativní péče
  • 1x 2 týdny přizvání kolegů z hospice sv. Alžběty a Rajhrad (koordinátoři spolupráce)

Vzdělávací část projektu:

KA3 – Semináře NMB paliativního týmu, se zapojením KIGOPL, Rajhrad, Alžběta, ČSPM Institut paliativní medicíny: pro PL, kolegy jiných odborností – atestační semináře Institutu paliativní medicíny (spolupráce s ČSPM)

KA4 Představení v projektu řešeného konceptu odborné i širší veřejnosti: konference Geriatrická paliativní péče v JMK – jaro 2016

 

Ke stažení:  AVAST_MDTNMB