Projekt ČEZ

Projekt  Zlepšení kvality péče o chronicky a nevyléčitelně nemocné v Nemocnici Milosrdných bratří Brno – červen až prosinec 2015:

–          Vybavení v péči o chronicky a nevyléčitelně nemocné – polohovací křesla pro každou ze stanic následné péče – budou určeny pro podporu rehabilitace nemocných v principy geriatrické křehkosti v rámci aktivizace mimo lůžko, pro podporu spolupráce s rodinnými příslušníky a pro podporu volnočasových aktivit

–          Vytvoření pozice ergoterapeuta – koordinátora volnočasových aktivit – první krok k budování týmu volnočasových aktivit a k podpoře kvality života v nemoci závažně nemocných pacientů, většinou geriatrického věku a s geriatrickou křehkostí, kteří tráví v Léčebně dlouhodobě nemocných mnohdy i řadu týdnů až měsíců v roce

–          Obnova hardwaru – počítačové sestavy pro práci lékařů a sester – počítačové vybavení léčebny vyžaduje komplexní obnovu v průběhu 1-2 let, tento krok je zásadní v této fázi pro zkvalitnění práce na dokumentaci péče a také pro podporu vzdělávání zaměstnanců

–          Vzdělávání personálu – podpora pro vzdělávání klíčových lékařů v zásadních oblastech paliativní péče a medicíny dlouhodobé péče – problematika následné péče nejen v České Republice je v posledních cca 15 letech stále více o schopnosti rozhodovat na úrovni „co je a co není pro pacienta užitečné, ve smyslu podpory kvality jeho života“. Vzdělávání ve specializované paliativní péči, symptomové léčbě, komunikačních a psychologických dovednostech je zásadní pro schopnost takového rozhodování. Díky projektu bychom chtěli podpořit 2 perspektivní lékařky v přípravě na geriatrickou specializaci.

 

Ke stažení:

Závěrečná zpráva projektu

Projektový záměr

Nadace ČEZ – dodatek k žádosti