Vyhledávání

 

Nemocnice Milosrdných bratří
  (+420) 532 299 111

Nemocnice Milosrdných bratří

V návaznosti na dlouhodobě avizovaný plán došlo ke dni 9. 1. 2018 k ukončení provozu Léčebny pro dlouhodobě nemocné v areálu na Červeném kopci. V průběhu 8. a 9. ledna 2018 byli všichni nemocní přemístěni do Léčebny pro dlouhodobě nemocné v areálu Polní (8. 1. 2018 stanice B, 9. 1. 2018 stanice A+C), nedošlo tedy k žádné redukci lůžkové kapacity LDN Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.. Budovy v areálu na Červeném kopci jsou pro účely poskytování zdravotní péče již nevyhovující, proto bylo vytvořeno zázemí pro přesun dané péče do areálu na Polní.

Zavřít