Vyhledávání

 

Nemocnice Milosrdných bratří
  (+420) 532 299 111

Lékař RDG

Od 20.5.2020 obnovuje naše porodní oddělení předporodní kurzy (každou středu v 16:00 hod.), zatím v omezeném množství (dvanácti osob). V případě zájmu je nutné se objednat na mailové adrese drahomira.danielova@nmbbrno,cz. Prosím uvádějte, zda přijdete s partnerem nebo samy.

Prohlídky porodních sálů ve čtvrtek a pátek nebudou zatím obnoveny. Případné změny budou včas oznámeny na webových stránkách nemocnice a FB.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Návštěvy

Vedení Nemocnice Milosrdných bratří se rozhodlo povolit návštěvy pacientů, a to od pondělí 8. června (včetně). Z důvodů organizačních a hygienickoepidemiologických jsou návštěvy povoleny dva dny v týdnu a to v pondělí a ve středu v čase od 15:00 - 17:00 hodin současně maximálně dvěma osobám. V opačném případě nebude možné zajistit péči o nemocné. Návštěvníci však musí striktně dodržet veškerá nařízení a opatření - chrání tím sebe a především své blízké, kteří jsou hospitalizováni. Samozřejmostí u všech příchozích je nasazená rouška, doporučujeme použít také rukavice.
Dodržujte prosím stanovené hodiny, ať nenarušujete provoz jednotlivých oddělení. 

Zavřít