Vyhledávání

 

Nemocnice Milosrdných bratří
  (+420) 532 299 111

Nemocnice Milosrdných bratří

 

Aktuální informace k zákazu a omezení návštěv

 

Lůžková oddělení – platí zákaz návštěv, výjimka je možná pouze v případě návštěvy u osob s omezenou svéprávností nebo v terminálním stavu.

Léčebna pro dlouhodobě nemocné – návštěvy povoleny za níže uvedených podmínek

 Podmínky pro umožnění návštěvy:

Zavřít